BADMINTON  pre všetkých CHANTALLcup.NZA.sk BADMINTON  pre všetkých
NEPREHLIADNITE
NEPREHLIADNITE
generálny  PARTNER
www.CHANTALL.sk

K O N T A K T Y  :

Kontaktná osoba :
Rafael ŠIMO-SVRČEK
(rašo)
Mobil :
4KA   0950/ 7000 88
Telekom   0903/ 65 30 64
O2   0940/ 88 30 69
orange   0917/ 29 15 85
E - mail :
CHANTALLcup@NZA.sk

PROPOZÍCIE    "CHANTALL cup 2018"    PROPOZÍCIE

utorok 26. 12. 2017       BADMINTON PRE VŠETKÝCH      streda 26. 12. 2018
bez ohľadu na výkonnosť, vek, pohlavie, štátnu príslušnosť
(Majstrovstvá mesta Hurbanovo OPEN 2018)
+
(Majstrovstvá mesta Nové Zámky OPEN 2018)

"PNG - formát"    PROPOZÍCIE    "PNG - formát"PROPOZÍCIE    "CHANTALL cup 2017"    PROPOZÍCIE

utorok 26. 12. 2017       BADMINTON PRE VŠETKÝCH      utorok 26. 12. 2017
bez ohľadu na výkonnosť, vek, pohlavie, štátnu príslušnosť
(Majstrovstvá mesta Hurbanovo OPEN 2017)
+
(Majstrovstvá mesta Nové Zámky OPEN 2017)


PROPOZÍCIE    "CHANTALL cup 2016"    PROPOZÍCIE

pondelok 26. 12. 2016       BADMINTON PRE VŠETKÝCH      pondelok 26. 12. 2016
bez ohľadu na výkonnosť, vek, pohlavie, štátnu príslušnosť
(Majstrovstvá mesta Nové Zámky OPEN 2016)


PROPOZÍCIE    "CHANTALL cup 2015"    PROPOZÍCIE

sobota 26. 12. 2015       BADMINTON PRE VŠETKÝCH      sobota 26. 12. 2015
bez ohľadu na výkonnosť, vek, pohlavie, štátnu príslušnosť
(Majstrovstvá mesta Nové Zámky OPEN 2015)


PROPOZÍCIE    "CHANTALL cup 2014"    PROPOZÍCIE

piatok 26. 12. 2014       BADMINTON PRE VŠETKÝCH      piatok 26. 12. 2014
bez ohľadu na výkonnosť, vek, pohlavie, štátnu príslušnosť
(Majstrovstvá mesta Nové Zámky OPEN 2014)


PROPOZÍCIE    "CHANTALL cup 2013"    PROPOZÍCIE

štvrtok 26. 12. 2013       BADMINTON PRE VŠETKÝCH      štvrtok 26. 12. 2013
bez ohľadu na výkonnosť, vek, pohlavie, štátnu príslušnosť
(Majstrovstvá mesta Nové Zámky OPEN 2013)


PROPOZÍCIE    "CHANTALL cup 2012"    PROPOZÍCIE

streda 26. 12. 2012       BADMINTON PRE VŠETKÝCH      streda 26. 12. 2012
bez ohľadu na výkonnosť, vek, pohlavie, štátnu príslušnosť
(Majstrovstvá mesta Nové Zámky OPEN 2012)


PROPOZÍCIE    "CHANTALL cup 2011"    PROPOZÍCIE

pondelok 26. 12. 2011       BADMINTON PRE VŠETKÝCH      pondelok 26. 12. 2011
bez ohľadu na výkonnosť, vek, pohlavie, štátnu príslušnosť
(Majstrovstvá mesta Nové Zámky OPEN 2011)

  Právo účasti + Miesto konania :

 • „B“ kategória = hráčky a hráči, čo nie sú a neboli registrovaní
 • „A“ kategória = ostatné hráčky a hráči
  *** časť “A” kat. je zaradená do oficiálnej celoslov. rebríčkovej súťaže GP
 • Nové Zámky, telocvičňa SOŠ stavebnej, Nitrianska cesta 61, 4 ihriská (hrací priestor je
  2 mesiace po modernizácii sociálnych zariadení a telocvične, ihriská sú novovyznačené)

  ČASOVÝ  HARMONOGRAM :

 • DÁTUM KONANIA  =  pondelok  26. 12. 2011,  10:00-18:00
 • Prezentácia = 09:00-09:45 (plus preberanie účastníckych tričiek)
 • Losovanie = 09:45
 • Zahájenie = 10:00
 • Finálové a exhibičné zápasy = od 18:00 do 19:00
 • Vyhlasovanie výsledkov a spoločenská časť = od 18:00

  I N F O R M Á C I E  :

 • Podrobnosti = CHANTALLcup@NZA.sk  0907/ 79 69 13 (Ing. Marek ŠVAJDA)
 • Organizační pracovníci = Pavel ĎURICA, Ing. Marek ŠVAJDA
 • Vrchní rozhodcovia “B” kateg. = Pavel ĎURICA, Ing. Marek ŠVAJDA, vrchní rozhodcovia “A” kategória = Ing. Bálint ESSE, Ing.arch. Rafael ŠIMO-SVRČEK
 • Košíky + rakety = dodá usporiadateľ – bude sa hrať výhradne košíkmi Yonex Mavis 2000 žltej farby
 • Herný systém “B” kategória = podľa počtu odprezentovaných, aby každý
  odohral minimálne 3 zápasy, herný systém “A” kategória = skupinový (do 12
  osôb), 4 kolový švajčiar (do 16 osôb), na 2 porážky (17 a viac osôb),
  v štvorhrách a v mixe K.O. na 1 porážku bez zápasov o poradie
  *** časť “A” kat. (podmnožina) = riadne registrovaní hráči mesta Nové Zámky,
  budú hrať síce samostatne, ale zároveň „vnorení“ v rámci celej „A“ kat.
 • Disciplíny “B” kategória = dvojhra hráčok, dvojhra hráčov,
  disciplíny “A” kateg. = dvojhra a štvorhra hráčok, dvojhra a štvorhra hráčov, mix
 • Nasadenie “B” kategória = podľa výsledkov “CHANTALL cup 2010, 2009 a 2008”,
  nasadenie “A” kategória = podľa aktuálnych slov. rebríčkov v prísl. disciplínach,
 • Štartovné = 5 € / osoba (žiačky a žiaci SOŠ stavebnej Nové Zámky 0 €)
 • Ceny = prví 3 v dvojhrách hráčok a v dvojhrách hráčov v “B” a v “A” kategórii
  a víťazi v štvorhrách a v mixe v “A” kategórii získavajú pohár a diplomy,
  (poháre v “B” kategórii získavajú aj najlepšia hráčka a hráč narodení v r.1997
  a mladší, hráčka narodená v r.1980 a staršia a hráč narodený v r.1970 a starší),
  KAŽDÝ PRIHLÁSENÝ do 25. 12. obdrží tričko “CHANTALL cup 2011”
  v požadovanej veľkosti (ostatní plus mínus ich veľkosť)
 • Občerstvenie = počas akcie bude bezplatne zabezpečený pitný režim,
  ovocie a švédske stoly
          Nové Zámky         A team  a  SOŠ stavebná  Nové Zámky
          20. 12. 2011                     (usporiadajúce subjekty)


PROPOZÍCIE    "CHANTALL cup 2010"    PROPOZÍCIE

nedeľa 26. 12. 2010       BADMINTON PRE VŠETKÝCH      nedeľa 26. 12. 2010
bez ohľadu na výkonnosť, vek, pohlavie, štátnu príslušnosť
(Majstrovstvá mesta Nové Zámky OPEN 2010)

  Právo účasti + Miesto konania :

 • „B“ kategória = hráčky a hráči, čo nie sú a neboli registrovaní
 • „A“ kategória = registrované hráčky a hráči (táto kategória je zaradená
  do oficiálnej celoslovenskej rebríčkovej súťaže GP)
 • Nové Zámky, športová hala Gymnázia, Podzámska ulica, 6 ihrísk (šh je
  po rekonštrukcii vykurovacieho systému a ihriská sú novovyznačené)

  ČASOVÝ  HARMONOGRAM :

 • DÁTUM KONANIA  =  nedeľa  26. 12. 2010,  10:00-18:00
 • Prezentácia = 09:00-09:45 (plus preberanie účastníckych tričiek)
 • Losovanie = 09:45
 • Zahájenie = 10:00
 • Finálové a exhibičné zápasy = od 18:00 do 19:00
 • Vyhlasovanie výsledkov a spoločenská časť = od 18:00

  I N F O R M Á C I E  :

 • Podrobnosti = CHANTALLcup@NZA.sk  0907/ 79 69 13 (Ing. Marek ŠVAJDA)
 • Organizační pracovníci = PhDr. Daniela ZÁLEŽÁKOVÁ, Pavel ĎURICA,
  Ing. Marek ŠVAJDA
 • Vrchní rozhodcovia “B” kateg. = Pavel ĎURICA, Ing. Marek ŠVAJDA, vrchní rozhodcovia “A” kategória = Ing. Bálint ESSE, Ing.arch. Rafael ŠIMO-SVRČEK
 • Košíky + rakety = dodá usporiadateľ – bude sa hrať výhradne košíkmi Yonex Mavis 350 žltej farby
 • Herný systém “B” kategória = podľa počtu odprezentovaných, aby každý
  odohral minimálne 3 zápasy, herný systém “A” kategória = skupinový (do 12
  osôb), 4-5 kolový švajčiar (do 24 osôb), na 2 porážky (25 a viac osôb),
  v štvorhrách a v mixe K.O. na 1 porážku bez zápasov o poradie
 • Disciplíny “B” kategória = dvojhra hráčok, dvojhra hráčov,
  disciplíny “A” kateg. = dvojhra a štvorhra hráčok, dvojhra a štvorhra hráčov, mix
 • Nasadenie “B” kategória = podľa výsledkov “CHANTALL cup 2009 a 2008”,
  nasadenie “A” kategória = podľa aktuálnych slov. rebríčkov v prísl. disciplínach
 • Štartovné = 5 € / osoba (žiačky a žiaci Gymnázia M.R.Štef. Nové Zámky 0 €)
 • Ceny = prví 3 v dvojhrách hráčok a v dvojhrách hráčov v “B” a v “A” kategórii
  a víťazi v štvorhrách a v mixe v “A” kategórii získavajú pohár a diplomy,
  (poháre v “B” kategórii získavajú aj najlepšia hráčka a hráč narodení v r.1996
  a mladší, hráčka narodená v r.1979 a staršia a hráč narodený v r.1969 a starší),
  KAŽDÝ PRIHLÁSENÝ do 25. 12. obdrží tričko “CHANTALL cup 2010”
  v požadovanej veľkosti (ostatní plus mínus ich veľkosť)
 • Občerstvenie = počas akcie bude bezplatne zabezpečený pitný režim,
  ovocie a švédske stoly
          Nové Zámky         A team  a  badminton krúžok  Gymnázium Nové Zámky
          20. 12. 2010                               (usporiadajúce subjekty)


PROPOZÍCIE    "CHANTALL cup 2009"    PROPOZÍCIE

sobota 26. 12. 2009       BADMINTON PRE VŠETKÝCH      sobota 26. 12. 2009
bez ohľadu na výkonnosť, vek, pohlavie, štátnu príslušnosť
(Majstrovstvá mesta Nové Zámky OPEN 2009)

  Právo účasti + Miesto konania :

 • „B“ kategória = hráčky a hráči, čo nie sú a neboli registrovaní
 • „A“ kategória = registrované hráčky a hráči (táto kategória je zaradená
  do oficiálnej celoslovenskej rebríčkovej súťaže GP)
 • Nové Zámky, športová hala Gymnázia, Podzámska ulica, 6 ihrísk (šh je
  po rekonštrukcii vykurovacieho systému a okien, ihriská sú novovyznačené)

  ČASOVÝ  HARMONOGRAM :

 • DÁTUM KONANIA  =  sobota  26. 12. 2009,  10:00-18:00
 • Prezentácia = 09:00-09:45 (preberanie tričiek pre prihlásených do 14.12.)
 • Losovanie = 09:45
 • Zahájenie = 10:00
 • Finálové a exhibičné zápasy = od 18:00 do 19:00
 • Vyhlasovanie výsledkov a spoločenská časť = od 18:00 do 22:00

  I N F O R M Á C I E  :

 • Podrobnosti = CHANTALLcup@NZA.sk  0907/ 79 69 13 (Ing. Marek ŠVAJDA)
 • Organizační pracovníci = PhDr. Daniela ZÁLEŽÁKOVÁ, Pavel ĎURICA, Ing. Marek ŠVAJDA
 • Vrchní rozhodcovia “B” kateg. = Pavel ĎURICA, Ing. Marek ŠVAJDA, vrchní rozhodcovia “A” kategória = Ing. Bálint ESSE, Ing.arch. Rafael ŠIMO-SVRČEK
 • Košíky + rakety = dodá usporiadateľ – bude sa hrať výhradne košíkmi Yonex Mavis 350 žltej farby
 • Herný systém “B” kategória = podľa počtu odprezentovaných, aby každý
  odohral minimálne 3 zápasy, herný systém “A” kategória = skupinový (do 12
  osôb), na 3 porážky (do 24 osôb), na 2 porážky (25 a viac osôb), v štvorhrách
  a v mixe K.O. na 1 porážku bez zápasov o poradie
 • Disciplíny “B” kategória = dvojhra hráčok, dvojhra hráčov,
  disciplíny “A” kateg. = dvojhra a štvorhra hráčok, dvojhra a štvorhra hráčov, mix
 • Nasadenie “B” kategória = podľa výsledkov “CHANTALL cup 2008”, nasadenie “A” kategória = podľa aktuálnych slovenských rebríčkov v prísl. disciplínach
 • Štartovné = 5 € / osoba (žiačky a žiaci Gymnázia Nové Zámky 2 €)
 • Ceny = prví 3 v dvojhrách hráčok a v dvojhrách hráčov v “B” a v “A” kategórii
  a víťazi v štvorhrách a v mixe v “A” kategórii získavajú pohár a diplomy,
  (poháre v “B” kategórii získavajú aj najlepšia hráčka a hráč narodení v r.1995
  a mladší, hráčka narodená v r.1978 a staršia a hráč narodený v r.1968 a starší),
  KAŽDÝ PRIHLÁSENÝ do 14. 12. obdrží tričko “CHANTALL cup 2009”
 • Občerstvenie = počas akcie bude bezplatne zabezpečený pitný režim,
  ovocie a švédske stoly
          Nové Zámky         A team  a  badminton krúžok  Gymnázium Nové Zámky
          29. 11. 2009                               (usporiadajúce subjekty)
s52, a.s. - Ovocný Liehovar (www.s52.sk)
BADMINTON
BADMINTON - olympijský šport (www.olympic.org)
olympijský šport
Hurbanovo - naše mesto (www.hurbanovo.sk)
Nové Zámky - naše mesto (www.novezamky.sk)
TELEVÍZIA NOVÉ ZÁMKY (www.nztv.eu)
BADMINTON - šport pre všetkých (badminton.NZA.sk)
HORMAL Nové Zámky (www.hormal.sk)
Drevené priehradové väzníky Tectum Novum (www.tectumnovum.sk)
materiály na tejto WEB stránke sú chránené autorským zákonom
©  CHANTALLcup.NZA.sk  2009-2018
WEB prevádzka + WEB design: NZA.sk + rašo (raso@NZA.sk)