BADMINTON  pre všetkých CHANTALLcup.NZA.sk BADMINTON  pre všetkých
NEPREHLIADNITE
NEPREHLIADNITE
generálny  PARTNER
www.CHANTALL.sk

K O N T A K T Y  :

Kontaktná osoba :
Rafael ŠIMO-SVRČEK
(rašo)
Mobil :
4KA   0950/ 7000 88
Telekom   0903/ 65 30 64
O2   0940/ 88 30 69
orange   0917/ 29 15 85
E - mail :
CHANTALLcup@NZA.sk

"CHANTALL cup"   2018

PRIEBEŽNÝ   POČET   PRIHLÁSENÝCH  =  5
("B" kategória 1 osoba,  "A" kategória 4 osoby)

ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH   K   24. 12. 2018  (5 osôb)P R I H L A S O V A C Í    F O R M U L Á R

( bude  zfunkčnený  od  20. 12. 2018 )HRAŤ  ALE  MôŽE  KTOKOĽVEK  -  AJ  BEZ  PRIHLÁSENIA

Efekt PRIHLASOVANIA slúži nato, aby sme o sebe navzájom vedeli,
(tým, že sa vidíme v zoznamoch prihlásených)
a nato, že sa usporiadateľ vie primerane pripraviť na prihlásený počet účastníkov      K O N T A K T N É    Ú D A J E  :

      PRIEZVISKO :
      Krstné meno :
      Dátum narod. :
      Klub, mesto :
      E-mail :
      Telefón-mobil :
      Predmet :

      Kategória, v ktorej budem hrať :
      "A" "B" (ten, kto nie je registrovaný)

      Potvrďte mi prihlášku :
      e-mailom telefonicky-mobilom

Poznámka, dotaz :

s52, a.s. - Ovocný Liehovar (www.s52.sk)
BADMINTON
BADMINTON - olympijský šport (www.olympic.org)
olympijský šport
Hurbanovo - naše mesto (www.hurbanovo.sk)
Nové Zámky - naše mesto (www.novezamky.sk)
TELEVÍZIA NOVÉ ZÁMKY (www.nztv.eu)
BADMINTON - šport pre všetkých (badminton.NZA.sk)
HORMAL Nové Zámky (www.hormal.sk)
Drevené priehradové väzníky Tectum Novum (www.tectumnovum.sk)
materiály na tejto WEB stránke sú chránené autorským zákonom
©  CHANTALLcup.NZA.sk  2009-2018
WEB prevádzka + WEB design: NZA.sk + rašo (raso@NZA.sk)